درس‌های موجود

آموزش زبان - کتاب Top Notch 3
Alimardan khajeh Salehani

آموزش زبان - کتاب Top Notch 3

توضیحات مرتبط با این درس در این بخش نوشته می‌شود. مثلا:

به طور کلی کتاب Top Notch 3A هرآنچه که زبان آموزان برای یک ارتباط اجتماعی و فردی موفق نیاز دارند تا بتوانند با دیگران با ایده های گوناگون درباره موضوعات و تمام موقعیت های زندگی، شغلی و تحصیلی و اجتماعی ارتباط برقرار کنند و در مهارت نوشتن و خواندن و درک مطلب نیز همراه با این دو مهارت صحبت کردن و گوش کردن به طور همزمان می توانند ارتقا پیدا کنند.

کلاس اول دخترانه
کاربر تست

کلاس اول دخترانه

کلاس اول دخترانه مدرسه‌ی شادان